Wednesday, 30 May 2018

Cogydd Newydd / New Chef


Croeso mawr i Chris, Cogydd newydd Tลท Bwyta Pant Du. 
Rydym wrth ein bodd i dy groesawu i dรฎm Pant Du ๐Ÿ‘จ๐Ÿผ‍๐Ÿณ๐Ÿด

Welcome to our new Chef, Chris! 
We’re thrilled to have you join our team ๐Ÿฐ

Tuesday, 10 April 2018Mae Tลท Bwyta Pant Du ar agor, a'r Caffi Bach wedi cael ei wedd newid.

Pant Du Cafe now open - Hours 10:30 - 4:30
7 days a week


Thursday, 11 January 2018

Estyniad / ExtensionBlwyddyn Newydd Dda o’r adeilad newydd ๐Ÿ—๐Ÿ  mae hi’n siapio yma ๐Ÿ˜
Happy New Year from the extension ๐Ÿ› ๐Ÿ  things are shaping up ๐Ÿ˜

Thursday, 2 November 2017

Diolch am eich cefnogaeth / Thank you for your support!

Mae Caffi Pant Du wedi cau am y gaeaf, bydd y siop ar agor ar y penwythnosau yn ystod mis Rhagfyr, cyfle i brynu anrhegion Nadolig. ๐ŸŽ„๐ŸŽ
Edrychwn ymlaen at fis Ebrill 2018 i'ch croesawu i Pant Du ar ei newydd wedd.


Pant Du Cafรฉ has now closed for winter, but the shop will be open on weekends during December, an opportunity to buy Christmas gifts. ๐ŸŽ„๐ŸŽ
We look forward to welcoming you in April 2018 to the new Pant Du cafe.

Monday, 16 October 2017

Estyniad Pant Du Extention

Estyniad Pant Du Extention

Mae'n gyfnod cyffroes iawn yma yn Pant Du ar hyn o bryd, a hynny oherwydd y gwaith mawr sy'n digwydd yma... Mae Pant Du yn cael estyniad!
Cychwynnodd y gwaith o glirio'r tir a dechrau ar y tyllu ar y 3ydd o Hydref. Bellach, bythefnos yn ddiweddarach (Hydref 16) mae'r ddaear wedi'i lefelu, a'r sylfaeni wedi eu tyllu, a’r gweithwyr yn gweithio’n galed i gyrraedd y cam nesaf.

It's a very exciting time here at Pant Du, and that’s because Pant Du’s getting an extension!
Work began on clearing and levelling the land on October the 3rd. Now, 2 weeks later (October 16th) the ground has been levelled, the foundations dug, and the workers are working hard to reach the next stage.
Watch this space!