Thursday, 2 November 2017

Diolch am eich cefnogaeth / Thank you for your support!

Mae Caffi Pant Du wedi cau am y gaeaf, bydd y siop ar agor ar y penwythnosau yn ystod mis Rhagfyr, cyfle i brynu anrhegion Nadolig. 🎄🎁
Edrychwn ymlaen at fis Ebrill 2018 i'ch croesawu i Pant Du ar ei newydd wedd.


Pant Du Café has now closed for winter, but the shop will be open on weekends during December, an opportunity to buy Christmas gifts. 🎄🎁
We look forward to welcoming you in April 2018 to the new Pant Du cafe.

Monday, 16 October 2017

Estyniad Pant Du Extention

Estyniad Pant Du Extention

Mae'n gyfnod cyffroes iawn yma yn Pant Du ar hyn o bryd, a hynny oherwydd y gwaith mawr sy'n digwydd yma... Mae Pant Du yn cael estyniad!
Cychwynnodd y gwaith o glirio'r tir a dechrau ar y tyllu ar y 3ydd o Hydref. Bellach, bythefnos yn ddiweddarach (Hydref 16) mae'r ddaear wedi'i lefelu, a'r sylfaeni wedi eu tyllu, a’r gweithwyr yn gweithio’n galed i gyrraedd y cam nesaf.

It's a very exciting time here at Pant Du, and that’s because Pant Du’s getting an extension!
Work began on clearing and levelling the land on October the 3rd. Now, 2 weeks later (October 16th) the ground has been levelled, the foundations dug, and the workers are working hard to reach the next stage.
Watch this space! 

Wednesday, 11 January 2017

18/02/17 Emporiwm Gymreig | The Welsh Emporium

Yn Llundain ddydd Sadwrn, Chwefror 18? Dewch draw i Ganolfan Cymry Llundain, bydd Pant Du a llawer mwy yno!

In London on the 18th of February? Come to the London Welsh Centre, Pant Du and many more will be there!


Friday, 6 January 2017

Blwyddyn Newydd Dda | Happy New Year 🎉Diolch am yr holl gefnogaeth dros y flwyddyn ddiwethaf. 
Bydd Caffi Pant Du yn ail-agor fis Ebrill 2017, edrychwn ymlaen at eich croesawu adeg hynny. Os am fwy o wybodaeth am gynnal nosweithiau blasu gwin 🍷neu barti preifat yn Pant Du tarwch olwg ar - "Teithiau a Blasu"


Thank you all for your continued support throughout last year. 
Pant Du Café will re-open in April 2017, we look forward to welcoming you back then. 
For more information regarding hosting a wine tasting evening 🍾 or a private party at Pant Du have a look at our "Tours and Tastings"