Wednesday, 11 January 2017

18/02/17 Emporiwm Gymreig | The Welsh Emporium

Yn Llundain ddydd Sadwrn, Chwefror 18? Dewch draw i Ganolfan Cymry Llundain, bydd Pant Du a llawer mwy yno!

In London on the 18th of February? Come to the London Welsh Centre, Pant Du and many more will be there!


Friday, 6 January 2017

Blwyddyn Newydd Dda | Happy New Year 🎉Diolch am yr holl gefnogaeth dros y flwyddyn ddiwethaf. 
Bydd Caffi Pant Du yn ail-agor fis Ebrill 2017, edrychwn ymlaen at eich croesawu adeg hynny. Os am fwy o wybodaeth am gynnal nosweithiau blasu gwin 🍷neu barti preifat yn Pant Du tarwch olwg ar - "Teithiau a Blasu"


Thank you all for your continued support throughout last year. 
Pant Du Café will re-open in April 2017, we look forward to welcoming you back then. 
For more information regarding hosting a wine tasting evening 🍾 or a private party at Pant Du have a look at our "Tours and Tastings"