Monday, 16 October 2017

Estyniad Pant Du Extention

Estyniad Pant Du Extention

Mae'n gyfnod cyffroes iawn yma yn Pant Du ar hyn o bryd, a hynny oherwydd y gwaith mawr sy'n digwydd yma... Mae Pant Du yn cael estyniad!
Cychwynnodd y gwaith o glirio'r tir a dechrau ar y tyllu ar y 3ydd o Hydref. Bellach, bythefnos yn ddiweddarach (Hydref 16) mae'r ddaear wedi'i lefelu, a'r sylfaeni wedi eu tyllu, a’r gweithwyr yn gweithio’n galed i gyrraedd y cam nesaf.

It's a very exciting time here at Pant Du, and that’s because Pant Du’s getting an extension!
Work began on clearing and levelling the land on October the 3rd. Now, 2 weeks later (October 16th) the ground has been levelled, the foundations dug, and the workers are working hard to reach the next stage.
Watch this space!