Friday, 6 January 2017

Blwyddyn Newydd Dda | Happy New Year ๐ŸŽ‰Diolch am yr holl gefnogaeth dros y flwyddyn ddiwethaf. 
Bydd Caffi Pant Du yn ail-agor fis Ebrill 2017, edrychwn ymlaen at eich croesawu adeg hynny. Os am fwy o wybodaeth am gynnal nosweithiau blasu gwin ๐Ÿทneu barti preifat yn Pant Du tarwch olwg ar - "Teithiau a Blasu"


Thank you all for your continued support throughout last year. 
Pant Du Cafรฉ will re-open in April 2017, we look forward to welcoming you back then. 
For more information regarding hosting a wine tasting evening ๐Ÿพ or a private party at Pant Du have a look at our "Tours and Tastings"

No comments:

Post a Comment