Thursday, 2 November 2017

Diolch am eich cefnogaeth / Thank you for your support!

Mae Caffi Pant Du wedi cau am y gaeaf, bydd y siop ar agor ar y penwythnosau yn ystod mis Rhagfyr, cyfle i brynu anrhegion Nadolig. 🎄🎁
Edrychwn ymlaen at fis Ebrill 2018 i'ch croesawu i Pant Du ar ei newydd wedd.


Pant Du Café has now closed for winter, but the shop will be open on weekends during December, an opportunity to buy Christmas gifts. 🎄🎁
We look forward to welcoming you in April 2018 to the new Pant Du cafe.

No comments:

Post a comment